Θέσεις Εργασίας

Ζητούνται Ιατροί για εφημερίες.

 Ζητούνται Κοινωνικός λειτουργός και εργοθεραπευτής

 Αποστολή βιογραφικών στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  

*Σημειώνεται πως τα βιογραφικά σημειώματα διατηρούνται για διάστημα τριών(3) μηνών.