Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσίων

 

Η Διοίκηση της Κλινικής σας ενημέρωνει ότι οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι εξής:

 

(Α) Για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Τετράκλινο:    € 12,80 ημερησίως

Τρίκλινο:         € 21,50 ημερησίως

Δίκλινο:          € 29,50 ημερησίως

Μονόκλινο:    € 37,50 ημερησίως

Πολυτελείας:  € 45,50 ημερησίως

 

(Β) Πλύσιμο ρούχων 50€/μήνα (εάν πλένετε στην Κλινική).

 

Στις ανωτέρω τιμές δε  συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%

 

Ημερομηνία ενημέρωσης:

27 Μαρτίου 2020