θεραπείες

Συναισθηματική Διαταραχή

 

Συναίσθημα ή Συναισθηματικότητα

 • Συγκινησιακή κατάσταση: συνολική σωματική κατάσταση, που οφείλεται σε λιγότερο ή περισσότερο ειδικά εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα, με την αντιδραστική ενεργοποίηση εγκεφαλικών περιοχών αφ’ ενός, και του υπολοίπου σώματος (π.χ. σπλάχνα, ενδοκρινείς) αφ’ ετέρου
 • Συναίσθημα (affect): η έκφραση της εν λόγω συγκινησιακής κατάστασης στην εμφάνιση και συμπεριφορά 
 • Αίσθημα (feeling): η υποκειμενική βίωσή της, στην αυτοεπίγνωσή μας εν είδη εικόνων (όχι κατ’ ανάγκη οπτικών)
 • Διάθεση (mood): συνεχείς ή πολύ συχνές συγκινησιακές καταστάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας πρωταρχικές ή θεμελιώδεις συγκινήσεις:  χαρά, θλίψη, φόβος, οργή, έκπληξη και αποστροφήδευτερογενείς συγκινήσεις:   αμηχανία, ζηλοτυπία, ενοχή, υπερηφάνεια, όνειδος συγκινήσεις υποβάθρου:  ευεξία – αδιαθεσία, ηρεμία – υπερένταση 

 

Συναισθηματικές Διαταραχές ή «Διαταραχές της Διάθεσης»

 • Ψυχοπαθολογικές καταστάσεις όπου προέχει η διαταραχή του συναισθήματος
 • Συνυπάρχουν διαταραχές από τις άλλες ανώτερες λειτουργίες (σκέψη, συγκέντρωση, προσοχή αντίληψη)
 • Τα επεισόδια είναι κυρίως δύο τύπων:  μανιακά ή καταθλιπτικά
 • Εμφανίζονται σε φάσεις.

 

Βασικές κλινικές μορφές:

 • Μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές (μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, διαλείπουσα μονοπολική κατάθλιψη)
 • Διπολικές διαταραχές (τύπος Ι και ΙΙ, με ταχεία εναλλαγή φάσεων, κυκλοθυμική διαταραχή)
 • Δυσθυμική διαταραχη 
 • Κυκλοθυμική διαταραχή.