θεραπείες

Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές

 

Α. ΝΤΕΛΙΡΙΟ: 

 • Ντελίριο ή Οξεία συγχυτική κατάσταση ή οξύ εγκεφαλικό σύνδρομο
 • Η πιο συχνή οξεία διαταραχή που εκδηλώνεται σε ενήλικες ασθενείς γενικών νοσοκομείων
 • 10 – 20% των ενηλίκων ασθενών
 • 30 – 40% των υπερηλίκων που νοσηλεύονται

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

 • σοβαρή σωματική ή εγκεφαλική διαταραχή
 • πυρετός 
 • δηλητηρίαση (π.χ. φάρμακα) 
 • εγκεφαλική βλάβη 
 • χειρουργική επέμβαση
 • σοβαρή ασιτία
 • αφυδάτωση
 • ηλεκτρολυτικές διαταραχές
 • απόσυρση από αλκοόλ ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες

Β. ΑΜΝΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 • Έκπτωση της μνήμης (πρόσφατης, βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης) 
 • Οφείλεται σε συγκεκριμένο παθολογικό αίτιο (π.χ. ουσία ή σωματική πάθηση), 
 • Οι άλλες γνωστικές λειτουργίες παραμένουν φυσιολογικές.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

 • Αλκοολισμός (έλλειψη θειαμίνης) = σύνδρομο Korsakoff 
 • Κακώσεις κεφαλής
 • Νευροχειρουργικές επεμβάσεις
 • Εγκεφαλική υποξία (π.χ. αποτυχημένη απόπειρα απαγχονισμού)
 • Ηλεκτροσπασμοθεραπεία 
 • Εγκεφαλικά έμφρακτα 
 • Επιληψία
 • Όγκοι εγκεφάλου
 • κ.α.

 

Γ. ΑΝΟΙΑ

 • Είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έκπτωση πολλαπλών γνωστικών λειτουργιών, χωρίς την παρουσία διαταραχών στη συνείδηση

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

 • Μνήμη: μάθηση νέων πληροφοριών ή ανάκληση παλιών
 • λόγος: Αφασία
 • ικανότητα εκτέλεσης κινητικών δραστηριοτήτων: Απραξία
 • ικανότητα ταυτοποίησης αντικειμένων: Αγνωσία
 • ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων λειτουργιών, όπως σχεδιασμός οργάνωση, σύνθεση, αφαίρεση

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ:

 • 5% των ατόμων >65 χρ. = σοβαρή άνοια
 • 15%   των ατόμων >65 χρ. = ήπια άνοια
 • 50 – 60% των ατόμων με άνοια πάσχει από  ν. Alzheimer 
 • 5% άνω των 65 πάσχει από Alzheimer 
 • 15 – 30% των ατόμων με άνοια έχει αγγειακή άνοια
 • 10 – 15% των αρρώστων με αγγειακή άνοια έχουν συνυπάρχουσα Alzheimer 

 

Νόσος του Alzheimer

 • Προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου
 • Εμφανίζεται συνήθως στην έβδομη με όγδοη δεκαετία (60 – 80χρ)
 • Ταχύτερη εξέλιξη όταν εμφανίζεται <65 (οικογενής μορφή)
 • Επιδεινούμενα συμπτώματα (πορεία)
 • Οδηγείται σε τελικό στάδιο σε 2 – 10 έτη

 

Αγγειακή άνοια:

 • Δεύτερη σε συχνότητα άνοια
 • Οφείλεται σε πολλαπλή προσβολή εγκεφαλικών αγγείων
 • Πιο συχνή σε άντρες με ιστορικό υπέρτασης
 • Εξελίσσεται κατά ώσεις, επιδεινούμενη μετά από κάθε έμφρακτο 
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ: εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, ευρήματα σε CT, MRI 

 

ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΟΙΑΣ:

 • Νόσος του Pick (5%): εκδηλώνεται με διαταραχές συμπεριφοράς όπως: άρση αναστολών, απάθεια, βουλιμία, υπερσεξουαλικότητα 
 • Νόσος Creutzfeldt – Jakob : νόσος τρελών αγελάδων
 • Λοίμωξη από ιό HIV (AIDS)
 • Νόσος του Huntington
 • κ.α.

 

Δ. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

 • Εκφυλιστικά νοσήματα (Parkinson, Wilson, κ.α.)
 • Επιληψία
 • Εγκεφαλικοί όγκοι
 • Κακώσεις κεφαλής
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Λοιμώξεις (ερπητική εγκεφαλίτιδα, νευροσύφιλη, χρόνια μηνιγγίτιδα)
 • Ανοσολογικές (AIDS, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος)
 • Ενδοκρινικές (θυρεοειδής, παραθυρεοειδής, επινεφρίδια)
 • Διατροφικές διαταραχές (έλλειψη Β1, Β12, κ.α.)
 • Τοξίνες (μόλυβδος, υδράργυρος, αρσενικό)