θεραπείες

Σχιζοφρένεια

 

Πρόκειται για διαταραχή της σκέψης. Τα συμπτώματα χωρίζονται σε Θετικά και Αρνητικά.

 

Θετικά συμπτώματα  

 • Ψευδαισθήσεις  (Ακουστικές , Σωματικές – απτικές,  Οσφρητικές , Οπτικές)
 • Παραληρητικές ιδέες (Διωκτικές, Ζηλοτυπικές , Ενοχικές, Μεγαλομανιακές, Θρησκευτικές, Σωματικές, Ιδέες αναφοράς, Ιδέες ελέγχου της σκέψης, Εκπομπής της σκέψης, Παρεμβολής στη σκέψη, Απόσυρσης της σκέψης)
 • Αποδιοργανωμένη  συμπεριφορά (Ένδυση, εμφάνιση, Κοινωνική, σεξουαλική συμπεριφορά, Επιθετική συμπεριφορά – ψυχοκινητική ανησυχία,  Επαναληπτική – στερεότυπη συμπεριφορά)
 • Δομή της σκέψης (Εκτροχιασμός, Κατ’εφαπτομένη σκέψη, Ασυναρτησία, Παραλογία , Περιφερικότητα , Πίεση ομιλίας, Απρόσεκτη ομιλία, Εκρηκτική ομιλία

 

Αρνητικά συμπτώματα 

 • Συναισθηματική επιπέδωση 
 • Αβουλησία – απάθεια (Ενδιαφέρον για αναψυχή, δραστηριότητες, Ενδιαφέρον για σεξ, δραστηριότητα, Ενδιαφέρον για κοντινές σχέσεις, Σχέσεις με φίλους και συνομηλίκους)
 • Ανηδονία – ακοινωνικότητα
 • Προσοχή (Κοινωνική απροσεξία, Απροσεξία κατά τη εξέταση)

Τύποι Σχιζοφρένειας 

 • Παρανοειδής τύπος
 • Αποδιοργανωμένος τύπος 
 • Κατατονικός τύπος
 • Αδιαφοροποίητος τύπος 
 • Υπολειμματικός τύπος 

 

Πρόγνωση της Σχιζοφρένειας

Καλή πρόγνωση

Όψιμη έναρξη  

  Ευδιάκριτοι εκλυτικοί παράγοντες 

  Καλή προνοσηρή κοινωνική,   σεξουαλική  και εργασιακή προσαρμογή 

  Συμπτώματα συναισθηματικής διαταραχής  (ιδιαίτερα καταθλιπτικής διαταραχής)  

  Γάμος 

  Οικογενειακό ιστορικό συναισθηματικών διαταραχών   

  Καλό υποστηρικτικό σύστημα 

  Θετικά συμπτώματα 

 

Κακή πρόγνωση 

Πρώϊμη έναρξη  

  Απουσία εκλυτικών παραγόντων  

  Προοδευτική και ύπουλη εισβολή 

  Κακή  προνοσηρή κοινωνική, σεξουαλική και εργασιακή προσαρμογή  

  Απόσυρση, αυτιστική συμπεριφορά  

  Άγαμος, διαζύγιο, χηρεία  

  Οικογενειακό ιστορικό σχιζοφρένειας  

  Φτωχό υποστηρικτικό σύστημα 

  Αρνητικά συμπτώματα  

  Νευρολογικά συμπτώματα και σημεία  

  Ιστορικό περιγεννητικού τραύματος  

  Απουσία ύφεσης εντός 3 ετών  

  Πολλές υποτροπές  

 Ιστορικό επιθετικότητας